Boven de 50 euro, gratis verzending voor NL & BE Pure Ayurvedische kruiden 
Shopping Cart
Checkout

Disclaimer

Disclaimer voor www.surya.nl

©2023 Surya Products BV (Kamer van Koophandel: 11062710), hierna te noemen Surya Products, verleent u hierbij toegang tot www.surya.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Surya Products behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Surya Products spant zich in om de inhoud van www.surya.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.surya.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Surya Products.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.surya.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Surya Products. Voor op www.surya.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Surya Products nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Surya Products en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Surya Products, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@surya.nl