Wat is Ayurveda? Een compleet overzicht over Vata, Pitta en Kapha

Wat is Ayurveda?

?Ayurveda als geneeswijze is misschien nog niet bij iedereen bekend. Het is belangrijk om daarom eerst de letterlijke vertaling van het woord te geven. Wanneer Arurveda uit het Sanskriet vertaald wordt, dan betekent het: de wetenschap van het leven. Ayus is het woord voor leven en Veda is te vertalen als wetenschap of kunst. Het is daarmee ook direct duidelijk wat het doel van Ayurveda is, namelijk gezond door het leven gaan en perfect in balans te zijn. Om die reden is het door de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie, erkend als een officiële wetenschappelijke vorm van genezing en vergoeden veel zorgverzekeraars de behandelingen. ??

Menselijk maken

?Het uitgangspunt van Ayurveda is de mens. Het is een zeer oude geneeswijze, volgens sommigen zelfs de oudste nog bestaande. Bij het genezen wordt uitsluiten gebruikgemaakt van kruiden die rechtstreeks uit de natuur komen. Deze kruiden hebben een kracht om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Daarom wordt altijd eerst naar de bron van de problemen gezocht. Daar worden dan de afvalstoffen met behulp van de kruiden verdreven. Daarmee kan ook de persoonlijke weerstand flink worden verhoogd. Dit wordt ook wel ontslakken genoemd.??

Wereldwijd

?De basis van Ayurveda als geneeswijze ligt in India. Omdat het echter al zo oud is, zijn er ook sporen te vinden in China, Egypte, Griekenland, Japan, Rusland, Tibet en zelfs het oude Rome. Dit is ook de reden waarom aangenomen wordt dat dit de oudste holistische geneeskunst is die nog altijd wordt toegepast. Volgens kenners kunnen de methodes tot wel 5.000 jaar terug worden gevonden. Dat neemt niet weg dat in deze tijd en in deze maatschappij de Ayurvedische geneeswijze nog altijd veel goeds kan doen. Juist als het om het in balans brengen van de mens gaat.??

Verschillende elementen binnen Ayurveda

?Een mens kan baat hebben bij verschillende elementen van Ayurveda. Daarom kan het belangrijk zijn om een test te doen om te achterhalen welk consultatietype u bent. Daaruit kan bijvoorbeeld naar voren komen welke soort Ayurveda-voeding kan helpen. Ook het ondergaan van bijvoorbeeld een Shiatsu massage kan veel baat bieden. Daarmee wordt de kwaliteit van het leven al snel een flink stuk beter en blijken klachten goed terug te dringen zijn. Deze holistische aanpak werkt altijd goed.??

De drie krachten

?Als het over Ayurveda gaat, dan gaat het over de drie dosha’s. Dit zijn de bio-energetische krachten die de basis vormen van alles wat leeft op aarde. De drie krachten zijn:

Vata, de kracht van beweging

Pitta, de kracht van transformatie

Kapha, de kracht van structuur?

Samen geven deze drie dosha’s sturing aan de vijf elementen waaruit alles is opgebouwd. Dit zijn aarde, lucht, vuur, water en ether. Alles en iedereen wordt geboren met een eigen combinatie va de 5 elementen en de 3 dosha’s. Het is ook deze combinatie die verstoord kan raken en daardoor de balans kan verstoren. Dit kan door de manier van leven komen. Uitingen zijn bijvoorbeeld vermoeidheid en ziekte. Ayurveda helpt op natuurlijke wijze de balans te herstellen.??

Wanneer kan Ayurveda helpen?

Nu is natuurlijk ook belangrijk om te weten wanner ayurveda hulp kan bieden. Een aantal goede voorbeelden hiervan zijn een metabole verstoring, een allergie of een klacht met betrekking tot stress. Deze problemen zijn vrijwel altijd terug te voeren op een verstoorde balans. Door de voeding aan te passen, een shiatsu massage te ondergaan en een aantal andere zaken op dit gebied toe te passen is de genezing te bevorderen. Juist in de drukke en complexe huidige samenleving kan ayurveda een belangrijk houvast bieden. Vooral ook omdat het een holistische aanpak op een wetenschappelijke manier betreft.??

De verschillende methodes van Ayurveda

?Het belangrijkste voordeel van ayurveda is misschien wel dat de behandelmethode op de persoon kan worden afgestemd. Daarom is het eerst van belang om het juiste consultatietype vast te stellen. Dit kunnen verschillende types zijn:

Vata: tenger en een droge huid. Stilzitten is lastig. Daardoor snel vermoeid, maar ook perfectionistisch te noemen

Pitta: dit is het type dat warmte en de zon liever mijdt. Daarentegen is dit type wel heel ondernemingsgezind. Dit komt door enthousiasme en vastberadenheid. Stress kan prikkelbaar maken

Kapha: dit is het type dat wat zwaarder en steviger qua bouw is. Dit type heeft een constante energie. Slapen is een plezierige bezigheid en stress is over het algemeen geen probleem. Rond het middaguur is dit type op zijn best.?

Een Ayurveda test?

Wie meer wil weten over welke type hij of zij is, kan een test ondergaan. Door bij een ayurvedaspecialist de test te ondergaan kunt u veel over uzelf te weten komen. Vervolgens kan na vaststelling van het type worden gezorgd dat het leven in een betere balans komt Dat kan worden gedaan met behulp van de voeding van ayurveda en met het ondergaan van een shiatsu massage. Al snel zal de balans weer voelbaar zijn en de kwaliteit van het leven flink vooruitgaan. Dit komt omdat de behandelingen zich altijd op de balans in het lichaam richten om zo de balans te herstellen.?

Momenteel zijn we bezig om een goede Ayurveda test te ontwikkelen. Wilt u nu al meer weten, voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen! 

Reageer

0 Reacties