Ayurveda en geestelijke stress

Wat is stress?

Telkens als onze geest zich onbehaaglijk, rusteloos, opgejaagd, zenuwachtig, gespannen, zwaar of geforceerd voelt, zeggen we dat we gestresst zijn. Maar als onze geest licht, gerust, opgewekt, kalm en rustig is zeggen we relaxed te zijn, het tegenovergestelde van stress.

 

De effecten van stress op het lichaam

Volgens de Ayurveda, heeft de natuur levenskracht - vitale energie - Ojas gegeven die altijd de strijd aangaat om ziekten te voorkomen en onze gezondheid te handhaven. Deze levenskracht werkt niet meer zodra de lichaamsstress de normale grenzen overschrijdt. Deze excessieve stress wijzigt de lichaamsfysiologie. Iedere mentale activiteit wordt in verband gebracht met een fysiologische reactie van het lichaam voortgebracht door de actie van ons autonome zenuwstelsel. Er is een uitleg om aan te tonen hoe een plotseling mengelmoesje van gedachten de gehele fysiologie van de mens beïnvloedt om antwoord te geven op de volgende overdenking.

 

Wij zijn op de kruising van wetenschap en technologie.

Zo snel als een machine werkt, zo snel wil ook de mens werken; wij willen het werk van een jaar in een maand klaar hebben en het werk van een maand in een paar uur.

Waar zijn we mee bezig?

Dit is niets anders dan mentale stress die zich in lichaam en geest manifesteert om sneller te gaan, sneller te krijgen, sneller te werken, sneller klaar te zijn, sneller te koken, sneller te verwerken, enz.

Wij leven op topsnelheid en de kans dat het misgaat is verontrustend gestegen.

 

Stress

Activering van het stressmechanisme (Alarm reactie)
Hypothalamus
Sympathisch zenuwstelsel
Hypofyse maakt hormoon vrij ACTH Afscheiding door stress Adrenaline en Noradrenaline worden rechtreeks in de bloedbaan vrijgelaten om een extra golf energie in het lichaam te produceren
Adrenalineklier in werking Verhoogde hartslag om bloedcirculatie te verhogen
Produceert cortisol

Bloedvat verwijdt

Bloeddruk gaat omhoog

Werkt op de lever en cortisol zet in de lever opgeslagen glycogeen om in bloedsuiker om onmiddellijk energie te leveren

Het zweten neemt toe, de huidweerstand vermindert

 

Als gevolg van dit fysiologische verschijnsel moeten de volgende veranderingen in andere lichaamssystemen tegemoet worden gezien:
* De spanning van de spieren verhoogt om ze in staat te stellen paraat te zijn
* Het spijsverteringsproces wordt langzamer omdat het bloed van de maag wordt weggetrokken naar de spieren van het skelet.
* De pupillen worden wijder zodat er meer licht in de ogen komt
* Droge mond omdat de speekselklieren droog worden
* De spieren van rectum en blaas worden slapper
* Bevende ledematen, snel praten
* Het bloed trekt weg uit de huid en perifere bloedvaten trekken samen waardoor de handen koud aanvoelen.


Immuunsysteem wordt zwak (Ojas vermindert)

 

Hoe een ziekte door stress ontstaat

Sympatische prikkeling die zich onder stress voordoet, haalt uit het lichaam de beschikbare hulpbronnen om te zorgen voor de extra energie om aan de vraag te voldoen. Als het sympatisch zenuwstelsel constant wordt geactiveerd ten gevolge van voortdurende stress (zorgen, angsten, enz) verminderen de hulpbronnen. Het resultaat is een ziekte door uitputting, zenuwinzinking en zelfs de dood van het organisme.

Deze vermindering van energie leidt tot aantasting van de mentale digestie. Het resultaat is dat het opnemen van gedachten suboptimaal wordt. Dit leidt tot opeenhoping van gedachten. Opeenhoping van gedachten vernietigt de scherpzinnigheid en het begrijpen van gedachten, want het gedachtepatroon wordt negatief. Het negatief denken vermenigvuldigt zich van dag tot dag;  er ontstaat een slecht begin van zelfbedrog, verdriet, begeerte, boosheid, haat en afgunst.

Verder veroorzaakt de invloed van negatieve voeding van de geest verschillende stelselmatige storingen in het lichaam. Obstructie op zowel lichamelijk als geestelijk niveau veroorzaakt verschillende psychosomatische- en autoimmuun storingen zoals: bronchiale astma, reumatoïde artritis, Systemic Lupus Erythematosus, depressie, Multiple Sclerose, afhankelijk van de constitutie en het weerstandsvermogen van het betreffende systeem.

 

Oorzaken van stress

1. Psychologische spanningen
boosheid,  angst,  haat, jaloezie,  wraakzucht,  zorgen,  irritatie,  frustratie

2. Spanningen ten gevolge van het milieu
excessieve kou, excessieve hitte, excessief geluid,  excessieve vochtigheid, water- en luchtvervuiling,  onjuiste verlichting, een grote menigte mensen.

3. Lichamelijke spanningen
a. Onjuist dieet
Excessief gebruik van witte suiker, zout, koffie, thee,alcohol, medicijnen, koude dranken, zoetigheid, pepers, kruiden en ingemaakt zuur, vlees, sigaretten en tabak. Dit alles activeert het stress mechanisme.
b. Verkeerd adem halen
Oppervlakkig, snel, hortend, en zowel te langzaam ademhalen activeert onbewust onze stress reactie.
c. Verkeerde houding
De manier van staan, zitten en lopen heeft grote invloed op de hoeveelheid stress.  Als we met een rechte rug zitten, voelen we zelfvertrouwen en energie, maar als we met een kromme rug en afgezakte schouders zitten voelen we ons lui, slaperig en verveeld.
d. Ziekten
Chronische gezondheids-problemen veroorzaken ook stress.
e. Te veel spreken/praten
f. Te veel krachtsinspanning

 

Storingen veroorzaakt door stress

Hoe stress onze prestatie aantast?
Het gevolg van over activering van sympathische prikkeling voor ons algemene gedrag is dat:
- we snel overstuur, geïrriteerd en ongeduldig zijn
- we verward raken en wispelturig bij  het nemen van beslissingen
- de concentratie en het geheugen zwakker worden
- de bezorgdheid toeneemt
- twee of meer dingen tegelijk proberen te doen en altijd onder tijddruk staan
- werken en lezen onder het eten
- te snel, te luid en te agressief spreken
- niet in staat zijn om langere tijd rustig op één plaats te zitten
- van hot naar her gaan op een nerveuze krampachtige manier
- het gevoel voor humor verliezen
- nerveus en geïrriteerd reageren
- onvoorzichtig auto rijden
- onrustig slapen en slapeloosheid

 

Beginselen van stressbehandeling.

Volgens de Ayurveda wordt stress met drie verschillende therapieën behandeld:
1. De goddelijke therapie
2. De biologische therapie
3. De psychotherapie

In de goddelijke therapie wordt gebruik gemaakt van meditatie en andere religieuze activiteiten. Lichaamsstress wordt veroorzaakt door de geest. Bij contemplatie en meditatie verminderen de stofwisselingssnelheid en het gebruik van zuurstof. De bloeddruk gaat ook omlaag. Opgemerkt is dat diegenen die regelmatig mediteren niet angstig zijn. Sluit je ogen en adem diep. Denk je tegelijkertijd in dat je geest rustig is, je hart regelmatig klopt, de ademhaling ritmisch en het voorhoofd koel is. Weet dat tekenen van stress het eerst op het voorhoofd beginnen. Probeer je ook zo te voelen door deze autosuggestie. Je zult het verschil binnen een paar minuten merken. Trek de spieren van de aangetaste delen van het lichaam samen en ontspan ze daarna. Herhaal dat een paar maal. Tegelijkertijd adem je langzaam en diep. Let wel: voor een juiste inwijding is er in het begin een goede begeleiding noodzakelijk, zodat men een kalm en rustig stadium kan leren bereiken volgens de mentale constitutie. Klassieke gezangen zingen, godsdienstige liederen zingen en zelfs met tijd door brengen met kinderen verlaagt de spanning zeer. Gebed en een poosje stilte vermindert stress ook. Bij de biologische therapie geven we de patiënt gezondheids- supplementen van kruiden en  goede raad voor dieet en levenswijze. De Ayurvedische psychotherapie houdt de principes van zelfvertrouwen in, vervanging van emoties en psycho-shocktherapie. Dus stress  is het gevolg van onze actieve en turbulente cultuur, die de organische wortels van het leven (goed voedsel, water, lucht en een gezinsleven) verstoren. Om stressvrij te worden, moeten we voor een mentaliteitsverandering kiezen met respect voor eten, inspanning, slapen en waken. Dat is de manier om onze geest licht te houden, kalm, rustig en relaxed, d.w.z. in een goede gezonde toestand, vrij van stress. Dat is de holistisch-ayurvedische behandeling om stress te bestrijden.

Eczeem

  Droge mond
  Excessief zweten  
Kortademigheid

STRESS

Stijve nek
Hoge bloeddruk Colitis, diaree Rugpijn
  Indigestie  
  Maagzweer  

Referenties:
Charaka samhita, Publication chaukhambha orientalia Holistic principles of ayurvedic medicine, singh R.H. publication chaukhambha orientalia.Text book of medical physiology, Guyton A.C., W.B. saunders publication Dravya Guna vigyan. Sharma P.V. publication chkhambha orientalia.

Bron: Surya Products C. van Willigen

Uitgever en auteur(s) verklaren dat de tekst zorgvuldig en naar beste wensen is samengesteld. Zij kunnen echter geenszins instaan voor de volledigheid van de tekst of eventuele fouten; zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde tekst.